บ้านทองเหลือง ผู้นำตลาดค้าส่งสินค้าทองเหลือง

สินค้าหมวดที่ 3. เครื่องใช้ทองเหลือง และ อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร และบ้านพักอาศัย
ช้อนส้อมทองเหลือง ระฆังทองเหลือง แจกันทองเหลือง กระโถนทองเหลือง กระทะทองเหลือง กระทะย่างเนื้อ

ช้อนส้อมทองเหลือง ช้อนซุป มีดทองเหลือง ตะเกียบทองเหลือง หม้อทองเหลือง หม้อไฟ เตาทองเหลือง ที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลือง เชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนดอกบัว เชิงเทียน 3 ช่อ เชิงเทียน 5 ช่อ
เชิงเทียน 9 ช่อ แจกันทองเหลืองทรงต่างๆ ปืนใหญ่ ระฆังไม้ตี ถาดทองเหลือง โตกทองเหลือง โต๊ะลาย ชามอ่างมะลิ ตะเกียงเทียนหอม ทัพพีทองเหลือง กระโถนทองเหลือง ฯลฯ

ทัพพีทองเหลือง ทัพพีซุปทองเหลืองทัพพีทองเหลือง ทัพพีลายเทพนม / ทัพพีลายไทยทองเหลืองทัพพีทองเหลือง ทัพพีเรียบทองเหลืองมีดทองเหลือง ส้อมทองเหลือง มีดด้ามไผ่ ส้อมด้ามไผ่ช้อนทองเหลืองด้ามไผ่ช้อนส้อมทองเหลือง ตะเกียบทองเหลือง ด้ามไม้ โตกโบราณทองเหลืองโตกเหลี่ยมทองเหลืองโตกทองเหลืองฝาครอบแก้วและ จานรองแก้วกระดิ่งทองเหลือง กระดิ่งด้ามทองและ กระดิ่งเปิดขวดชามฝาทองเหลืองถาดทองเหลือง ถาดซี่ใหม่ทองเหลืองถาดทองเหลือง ถาดขาฉลุทองเหลืองถาดทองเหลือง ถาดน้ำชาขอบไผ่ทองเหลืองหงส์ทับกระดาษทองเหลืองมังกรวางตะเกียบ / ตะเกียบทองเหลืองแจกันทองเหลือง แจกันโบว์ลิ่ง / แจกันไผ่แจกันทองเหลือง แจกันกระปุกถ้วยทองอ่างมะลิตอกลายทองเหลืองหม้อข้าวทองเหลืองถาดทองเหลือง ถาดเปลหูทองเหลืองขนาด 17 นิ้วจานผลไม้ทองเหลืองถาดทองเหลือง ถาดรองแก้วฉลุทองเหลืองจานทองเหลืองอ่างมะลิตอกลายทองเหลืองถาดเปลหูทอถาดทองเหลือง งเหลืองขนาด 19 นิ้วที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลือง 4 รู 9 รู 16 รูที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลือง ที่เขี่ยบุหรี่ลายที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลือง ที่เขี่ยบุหรี่กลมที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลือง ที่เขี่ยบุหรี่หม้อไฟตาชั่งทองเหลืองโอ่งทองเหลืองลูกฟักทอง ลูกแอ๊ปเปิ้ลตะเกียงทองเหลือง ตะเกียงเที่ยนหอมกระทะทองเหลืองเบอร์ 9 พร้อมเตาถ่านทองเหลืองหม้อไฟทองเหลืองหม้อซุปทองเหลืองพร้อมเตาทองเหลืองเตารีดทองเหลืองปืนใหญ่ทองเหลืองระฆังไม้ตีทองเหลืองพิมพ์ขนมทองเหลืองพิมพ์ขนม 2 ลายทองเหลืองพิมพ์ขนมครกทองเหลืองมือจับประตูหัวสิงห์ทองเหลืองระฆังทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนดอกบัวทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนดอกบัวทองเหลืองกระทะย่างเกาหลีทองเหลืองเบอร์ 1กระทะย่างเกาหลีทองเหลืองเบอร์ 2กระทะย่างเกาหลีทองเหลืองเบอร์ 3เชิงเทียน 9 ช่อทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียน 3 ช่อทองเหลืองกระทะย่างเกาหลีทองเหลืองเบอร์ 1กระทะย่างเกาหลีทองเหลืองเบอร์ 2กระทะย่างเกาหลีทองเหลืองเบอร์ 3แจกันทองเหลือง แจกันรูปไข่ แจกันกระบอกทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียน 5 ช่อทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียน 9 ช่อทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนลายทองเหลืองโต๊ะลายทองเหลืองกระทะย่างเกาหลีทองเหลืองเบอร์ 4กระทะย่างเกาหลีทองเหลืองเบอร์ 6กระทะย่างเกาหลีทองเหลืองเบอร์ 5กระโถนทองเหลือง กระโถนปากแตรทองเหลืองกระโถนทองเหลือง กระโถนจีบทองเหลืองกระโถนทองเหลือง กระโถนโบราณทองเหลืองโต๊ะลายทองเหลืองกระทะทองเหลืองเบอร์ 14/3กระทะทองเหลืองเบอร์ 14


เครื่องทองเหลืองหมวดอื่นๆจากบ้านทองเหลือง
 
ขันทองเหลือง พานทองเหลือง โตกทองเหลือง  ถาดทองเหลือง แจกันทองเหลือง เชิงเทียนทองเหลือง กระถางธูปทองเหลือง ระฆังทองเหลือง ชุดกรวดน้ำ
ช้อนส้อมทองเหลือง กระทะทองเหลือง หม้อทองเหลือง ที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลือง ระฆังทองเหลือง เชี่ยนหมากโบราณ เชี่ยนหมากทองเหลือง ถาดน้ำชาทองเหลือง ชุดกาน้ำชาทองเหลือง
 

บ้านทองเหลือง | สินค้าทองเหลือง | กระทะทองเหลือง | โปรโมชั่น | เกี่ยวกับทองเหลือง | แผนที่บ้านทองเหลือง


Copyright © 2006-2007 BangkokBrass. All Rights Reserved