บ้านทองเหลือง จำหน่ายเครื่องทองเหลือง 02-866-2253
ชื่อสินค้า : ทัพพีทองเหลือง ทัพพีข้าวแช่ลายไทย ทัพพีเล็กสุดลายไทย ทัพพีเล็กลายไทย ทัพพีกลางลายเทพนม ทัพพีใหญ่ลายเทพนม
รหัสสินค้า : 56115 56114 56113 56102 56101
ทัพพีทองเหลือง ทัพพีลายเทพนมทองเหลือง / ทัพพีลายไทยทองเหลือง
Copyright © 2006-2007 BangkokBrass. All Rights Reserved