บ้านทองเหลือง ผู้นำตลาดค้าส่งสินค้าทองเหลือง

สินค้าหมวดที่ 2. เครื่องสังฆภัณฑ์ ชุดบูชา และ เครื่องใช้ในพิธีทางศาสนา
แจกันทองเหลือง กระถางธูปทองเหลือง เชิงเทียนทองเหลือง ขันสาคร

เชิงเทียนจานทองเหลือง เชิงเทียนพรรษาทองเหลือง เชิงเทียนน้ำมนต์ทองเหลือง เชิงเทียนเรือสุพรรณหงส์ เชิงเทียนชนวน ที่ดับเทียน ขันหูทองเหลือง กระถางธูปหัวสิงห์ โกศทองเหลือง เจดีย์ทองเหลือง ชุดกรวดน้ำทองเหลือง โถน้ำมนต์ทองเหลือง คนโทน้ำ ชุดทองน้อย บาตรออมสิน ด้ามตาลปัตร ตลับเกลียว ระฆังทองเหลือง ระฆังใบโพธิ์ ตะเกียงทองเหลือง ชุดพวงแก้ว ฝาครอบแก้ว และจานรองแก้ว ฯลฯ

เชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนจานทองเหลือง 3 นิ้วเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนจานทองเหลือง 4 นิ้วเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนจานทองเหลือง 5 นิ้วเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนพรรษาทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเที่ยนทองเหลืองหัวโตโตกโปร่งทองเหลืองถ้วยชาทองเหลืองถ้วยทองแก้วทองเหลืองฝาครอบแก้วและ จานรองแก้วชุดพวงแก้วเชิงเทียนทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนทองเหลืองหัวถ้วยเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนจานหล่อทองเหลือง Aเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนจานหล่อทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนจานเรียบทองเหลืองตลับทองเหลือง ตลับเกลียวด้ามตาลปัตรทองเหลืองบาตรทองเหลือง บาตรออมสิน กระปุกออมสินกระดิ่งทองเหลือง ระฆังทอเงเหลือง กระดิ่งใบโพธิ์และ ระฆังใบโพธิ์เชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนดอกบัวทองเหลือง 3 นิ้วเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนดอกบัวทองเหลือง 4 นิ้วเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนดอกบัวทองเหลืองเตี้ยเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนดอกบัวทองเหลืองสูงเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนจาน 50 นิ้วโถน้ำมนต์ทองเหลือง โถน้ำมนต์เรียบคนโทน้ำขันจุกพิมพ์เก่าขันจุกพิมพ์ใหม่ขันฝาฉลุพับขอบมีลายกระถางธูปทองเหลืองกระถางธูปทองเหลือง กระถางจานทองเหลืองแจกันทองเหลือง แจกันทรงเก่าทองเหลืองแจกันทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง  เชิงเทียนจาน 50"ขันทองเหลือง ขันสาคร ขันหูหล่อขาฉลุโถน้ำมนต์ทองเหลือง โถน้ำมนต์พระโถน้ำมนต์ทองเหลือง โถน้ำมนต์พระขาช้างชุดทองน้อยปิ่นโตทองเหลืองที่ดับเทียนทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนชนวนทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนน้ำมนต์ทองเหลืองเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนเรือทองเหลือง 9 ช่อเชิงเทียนทองเหลือง เชิงเทียนจาน 50 นิ้วโกศทองเหลืองใหม่เจดีย์ทองเหลืองโกศทองเหลืองตะเกียงทองเหลือง ตะเกียงน้ำมันชุดกรวดน้ำ

เครื่องทองเหลืองหมวดอื่นๆจากบ้านทองเหลือง
 
ขันทองเหลือง พานทองเหลือง โตกทองเหลือง  ถาดทองเหลือง แจกันทองเหลือง เชิงเทียนทองเหลือง กระถางธูปทองเหลือง ระฆังทองเหลือง ชุดกรวดน้ำ
ช้อนส้อมทองเหลือง กระทะทองเหลือง หม้อทองเหลือง ที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลือง ระฆังทองเหลือง เชี่ยนหมากโบราณ เชี่ยนหมากทองเหลือง ถาดน้ำชาทองเหลือง ชุดกาน้ำชาทองเหลือง
 

บ้านทองเหลือง | สินค้าทองเหลือง | กระทะทองเหลือง | โปรโมชั่น | เกี่ยวกับทองเหลือง | แผนที่บ้านทองเหลือง


Copyright © 2006-2007 BangkokBrass. All Rights Reserved