บ้านทองเหลือง จำหน่าย เครื่องทองเหลือง 02-866-2253
ชื่อสินค้า : ถาดทองเหลือง ถาดองุ่นทองเหลือง 13 1/2" ( ถาดองุ่นขนาดอื่น ๆ 9", 13 1/2", 18", 20" )
รหัสสินค้า : 16713
ถาดทองเหลือง ถาดองุ่นทองเหลือง
Copyright © 2006-2007 BangkokBrass. All Rights Reserved