บ้านทองเหลือง จำหน่าย เครื่องทองเหลือง 02-866-2253
ชื่อสินค้า : ถาดทองเหลือง ถาดเปลหูทองเหลือง 17 นิ้ว ( ขนาดที่มี 16", 17", 19" )
รหัสสินค้า : 16217
ถาดทองเหลือง ถาดเปลหูทองเหลือง 17 นิ้ว
Copyright © 2006-2007 BangkokBrass. All Rights Reserved